เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 89

หน้าหลัก

วางแผนพัฒนาทางหลวงในเชิงบูรณาการกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ

บริการงานด้วยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและ บุคลากรที่มีความสามารถด้านการวางแผน

http://planning.doh.go.th/projects/sub_project_1

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระบบติดตามสถานะความคืบหน้าของงานก่อสร้าง

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2557

1
2
3

test

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาด้านวางแผน

กลับสู่ด้านบน