เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การจัดการความรู้สำนักแผนงาน

การจัดการความรู้สำนักแผนงาน

  1. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการรับมอบทางหลวง
  2. งานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการบริหารจัดการระบบทะเบียนและหมายเลขทางหลวง
  3. สำนักแผนงาน ส่วนควบคุมระบบทางหลวง
  4. การให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนและบริหารจัดการทางหลวง
  5. แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กลับสู่ด้านบน