เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ติดต่อสำนักแผนงาน

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
อาคารพหลโยธิน ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-6716
โทรสาร : 02-354-0537

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 น.- 16:30 น.

การเดินทาง
ลงทางพิเศษศรีรัช ตรงถนนพระราม 6
สายรถประจำทางที่ผ่าน
8, 44, 67, 72, 157, 171, 201, 503, 509
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีพญาไท
แผนที่ 3D
แผนที่ 2D
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย 

นางสาวสุดาวดี ศิริสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย   

โทรศัพท์ : 02-354-0798 02-354-6668-76
  ต่อ 23721
โทรสาร : 02-354-6753 02-354-0798
กลุ่มงานวางแผน 

นายปิยะ ชูตินันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผน 

โทรศัพท์ : 02-354-6559 02-354-6668-76
  ต่อ 23715
โทรสาร : 02-354-6593
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน 

นายมงคล ทวีชัยทศพล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

โทรศัพท์ : 02-354-0798 02-354-6668-76
  ต่อ 23713
โทรสาร : 02-354-6753
ส่วนควบคุมระบบทางหลวง 

นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบทางหลวง

โทรศัพท์ : 02-354-6688 02-354-6668-76
  ต่อ 23719
โทรสาร : 02-354-6718
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางวรนันท์ กลัดภู่
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-354-6716  
  ต่อ 23709-10
โทรสาร : 02-354-6697
กลุ่มงานประเมินผล 

นายชวลิต ลุผลแท้
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล

โทรศัพท์ : 02-354-6546 02-354-6668-76
  ต่อ 23717
โทรสาร : 02-354-6615

กลับสู่ด้านบน