โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด

งานดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

งานดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก

งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก   Download ....อ่านต่อ

งานดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เชียงราย - อ.เชียงของ

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย - สะพานข้ามแม่น้ำโขง ที่เชียงของ   Download ....อ่านต่อ

งานดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของจราจรบนถนนสายหลัก

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก   Download ....อ่านต่อ

หน้าที่ : 12

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฏหมาย

ที่ตั้ง : อาคารเลขที่ 3 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400