เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวด้านการวางแผน

การประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมทาวแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ฉบับที่ 1
30/06/2559 - 15:06

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เลี่ยงเมืองร้องกวาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง โดยมีนายสุรชัย ศรีเลณวัติ ผอ.สำนักแผนงาน เป็นประธาน

การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงเชื่อมโยง สายอุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่ Report 1
22/06/2559 - 11:43

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 1 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงเชื่อมโยง สายอุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

การประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมทาวแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมือง พนัสนิคม ฉบับที่ 1
22/06/2559 - 11:52

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (Progress 1) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมีนายกษิดิศ วัฒนศัพท์ เป็นประธาน ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลการศึกษาและสาระสำคัญของการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
26/02/2558 - 17:35

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลการศึกษาและสาระสำคัญของการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการ กรมทางหลวงจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ และสาระสำคัญของผลการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ร่างรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30/01/2558 - 09:35

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ร่างรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง 

Website ของโครงการ : http://www.doh4aec.com/

<<หน้าที่แล้ว    1    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน