เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวด้านการวางแผน

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
15/12/2557 - 17:34

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง 

Website ของโครงการ : http://www.doh4aec.com/

การประชุมพิจารณารายงานขั้นสุดท้ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
04/12/2557 - 06:57

สำนักแผนงาน ได้จัดทำให้มีการประชุมพิจารณารายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 กรมทางหลวง โดยมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการที่เป็นจุดอ่อนของโครงการ การศึกษาทางวิศวกรรม และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาฯ ได้แบ่งการทำงานเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่1.รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและการวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงการ กิจกรรมที่2.พัฒนาฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ กิจกรรมที่3.พัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ กิจกรรมที่4.จัดทำแผนการพัฒนาทางหลวง

 

การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน
10/07/2557 - 23:51

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

การประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก
14/08/2557 - 14:55

สำนักแผนงานได้จัดให้มีประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 3 กรมทางหลวง โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทแอฟซิลอน .......และ .... ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน

<<หน้าที่แล้ว    2    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน