เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

กลับสู่ด้านบน