เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก

สำนักแผนงานได้จัดให้มีประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 3 กรมทางหลวง โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทแอฟซิลอน .......และ .... ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน

กลับสู่ด้านบน