เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุรชัย ศรีเลณวัติ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับคณะผู้บริหารของกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

กลับสู่ด้านบน