เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

สำนักแผนงานได้รับรางวัลที่ 1 การจัดทำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ปี 2557

สำนักแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 6 "เวทีเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวทาง" ในวันที่ 8 กันยายน 2557  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ของชาวกรมทางหลวง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาชมงาน โดยในปีนี้ สำนักแผนงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดทำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

กลับสู่ด้านบน