เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายชูศักดิ์  เกวี  อธิบดีกรมทางหลวง  รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงพร้อมทั้งให้โอวาท  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ  ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง  เมื่อวันศุกร์ที่  14 พฤศจิกายน 2557

ที่มา : http://www.doh.go.th/newsdetail.aspx?c_id=8&sc_id=144&cc_id=8526

กลับสู่ด้านบน