เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง 

Website ของโครงการ : http://www.doh4aec.com/

กลับสู่ด้านบน