เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ ช่วงปีใหม่

กรมทางหลวง (ทล.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเตรียมยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) หรือมอเตอร์เวย์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอินบางพลี) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.- วันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.

กลับสู่ด้านบน