เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550-2557

กรมทางหลวงได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550-2557 พบว่า

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 7,324 ราย มีผู้เสียชีวิต 1,677 ราย บาดเจ็บ 9,306 ราย ลักษณะบริเวณการเกิดอุบัติเหตุ ทางตรง 4,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.88 ทางโค้ง ปกติ 1,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.04 ทางแยกยกระดับเดียวกัน 593 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.09 บริเวณอื่นๆ 878 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.99
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง แยกตามประเภทสายทาง ได้แก่ ทางหลวง 1 หลักเกิดอุบัติเหตุ 1,517 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.71 ทางหลวง 2 หลัก 1,299 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.74 ทางหลวง 3 หลัก 2,283 ราย คิดเป้นร้อยละ 31.16 และทางหลวง 4 หลัก 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.39
สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 4,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.53 อันดับ 2 รถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ 3,135 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.95 อันดับ 3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.05 และยานพาหนะอื่นๆ (รวมคนเดินเท้า) 1,989 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.47
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด จำนวน 3,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.47 อันดับ 2 ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 1,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.58 อันดับ 3 เมาสุรา จำนวน 777 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.61 สาเหตุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 25.34
และเมื่อพิจารณาถึงมาตรการการบังคับใช้กฏหมาย โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง พบว่า มีสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดข้อหาต่างๆ 191,762 ราย แยกเป็นความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย 19,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.24 ขับรถขณะเมาสุรา 5,502 ราย ร้อยละ 2.87 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 17,666 ราย ร้อยละ 9.21 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด 105.192 ราย ร้อยละ 54.86
จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุอะไร เพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทาง ควรตั้งสติก่อนสตาร์ต ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งตัวเราเองและผู้อื่น

ปล.แหล่งข้อมูลจาก https://www.facebook.com/departmentofhighway

กลับสู่ด้านบน