เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ร่างรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ร่างรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง 

Website ของโครงการ : http://www.doh4aec.com/

กลับสู่ด้านบน