เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง และคณะทำงาน เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานทางหลวงตาก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2558

กลับสู่ด้านบน