เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมทาวแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมือง พนัสนิคม ฉบับที่ 1

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (Progress 1) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมีนายกษิดิศ วัฒนศัพท์ เป็นประธาน ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

กลับสู่ด้านบน