เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

การประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมทาวแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ฉบับที่ 1

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เลี่ยงเมืองร้องกวาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง โดยมีนายสุรชัย ศรีเลณวัติ ผอ.สำนักแผนงาน เป็นประธาน

กลับสู่ด้านบน