เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ (ท่องเที่ยว) ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2563 คาดว่าแนวโน้มการเดินทางทางและการขนส่งทางถนนจะเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 3 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (ทั้งประเทศ) ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 13.64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเข้าถึงพื้นที่ย่านธุรกิจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปริมาณจราจรในอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่รอบกรุงเทพหานคร ปริมณฑล และบนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของประเทศ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเมืองหลักที่มีปริมาณการจราจรสูงและมีอัตราการเพิ่มของปริมาณจราจรอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางสายหลักและจุดตัดทางแยกต่างๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความรวดเร็วในการเดินทาง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้วางแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวโดยได้จัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย แผนขยายช่องจราจร ก่อสร้างทางแนวใหม่ และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอยข้ามทางแยก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดลงได้ในระดับหนึ่งเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางในการขับขี่

ลักษณะโครงการและสถานะผลการดำเนินงาน 

โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในบริเวณปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก และเพื่อเพิ่มศักยภาพการจราจรและขนส่ง ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

ที่ผ่านมากรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก โดยมีโครงการอยู่ในแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปีดังนี้ (โดยบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

 • ทางหลวงหมายเลข     3256  แยกทางหลวงหมายเลข 3256 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ 
 • ทางหลวงหมายเลข     3414  พุทธมณฑลสาย 5 (รวมสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 338)
 • ทางหลวงหมายเลข     338    ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน )
 • ทางหลวงหมายเลข     3214  สะพานลอยข้ามแยกคลองหลวง
 • ทางหลวงหมายเลข     3344  แยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  3(สุขุมวิท)
 • ทางหลวงหมายเลข   9&345  ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9  (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก)  กับทางหลวงหมายเลข 345
 • ทางหลวงหมายเลข     35      ทางหลวงหมายเลข 35 กม. 12+000 - 34+000  
 • ทางหลวงหมายเลข     338    ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน)
 • ทางหลวงหมายเลข     3316  แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง
 • ทางหลวงหมายเลข     303    บางปลากด - ป้อมพระจุล
 • ทางหลวงหมายเลข     306    ปากเกร็ด - สะพานนวลฉวี
 • ทางหลวงหมายเลข     3212  ลำลูกกา - คลอง 16 (กม. 16 - กม. 34)
 • ทางหลวงหมายเลข     304    มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา
 • ทางหลวงหมายเลข     34      บางนา - ตราด
 • ทางหลวงหมายเลข     305    รังสิต - ธัญบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข  340&346 สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 340กับ 346             (แยกนพวงศ์)
 • ทางหลวงหมายเลข     352    อ.ธัญบุรี -  อ.วังน้อย
 • ทางหลวงหมายเลข     3117  บางบ่อ - คลองด่าน
 • ทางหลวงหมายเลข     3256  แยกทางหลวงหมายเลข 3(บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน 3
 • ทางหลวงหมายเลข     351    สะพานลอยข้ามแยกนวมินทร์
 • ทางหลวงหมายเลข     3901  ทางบริการวงแหวนด้านตะวันตก บางบัวทอง - บางปะอิน
 • ทางหลวงหมายเลข     3117  บางบ่อ - คลองด่าน
 • ทางหลวงหมายเลข     1        สะพานลอยข้ามทางหลวงหมายเลข 1 (แยกโรงไฟฟ้าวังน้อย)
 • ทางหลวงหมายเลข     3423  สมุทรสาคร - โคกขาม
 • ทางหลวงหมายเลข     3415  พุทธมณฑลสาย 7
 • ทางบริการวงแหวนด้านตะวันตก อ.พระประแดง - ตลิ่งชัน
 • ทางหลวงหมายเลข     351    สะพานลอยข้ามแยกลาดปลาเค้า
 • ทางหลวงหมายเลข     351    สะพานลอยข้ามแยกเสนานิเวศน์
 • ทางหลวงหมายเลข     351    สะพานลอยข้ามแยกสุคนธสวัสดิ์
 • ทางหลวงหมายเลข     351 & 350    สะพานลอยข้ามแยกรัชดา-รามอินทรา
 • ทางหลวงหมายเลข     351    สะพานข้ามคลองหนองขาม
 • ทางหลวงหมายเลข  304 & นบ 3019 สะพานลอยกลับรถเกือกม้า  ทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ขาเข้าและขาออก จำนวน 2 แห่ง
 • ทางหลวงหมายเลข     304    สะพานลอยข้ามแยกนวลจันทร์
 • ทางหลวงหมายเลข     304    สะพานลอยข้ามแยกมัยลาภ
 • ทางหลวงหมายเลข     304    สะพานลอยข้ามแยกพระยาสุเรนท์
 • ทางหลวงหมายเลข     3214  แยกทางหลวงหมายเลข347(บ้านพร้าว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1
 • ทางหลวงหมายเลข     304    ยกระดับคันทางหลักทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ แฟชั่นไอร์แลนด์
 • ทางหลวงหมายเลข     1        สะพานลอยกลับรถ แยกคลองหลวง  ขาออก
 • ทางหลวงหมายเลข     3214  ขยายสะพานข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 วงแหวนตะวันตก พร้อมสะพานลอยกลับรถ ขาเข้าและขาออก บนทางหลวงหมายเลข 3214
 • ทางหลวงหมายเลข     3214  แยกทางหลวงหมายเลข347(บ้านพร้าว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1
 • แยกทางหลวงหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 347 และเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 352  ตอนที่ 1 ทางแนวใหม่ด้านตะวันตก
 • ทางหลวงหมายเลข     3256  แยกทางหลวงหมายเลข 3(บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน 4
 • แยกทางหลวงหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 347 และเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 352  ตอนที่ 2 ทางแนวใหม่ด้านตะวันออก

กลับสู่ด้านบน